LCase-funksjonen

Omformar alle store bokstavar i ein streng til små bokstavar.

Sjå også UCase-funksjonen.

Syntaks:

LCase (Tekst As String)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Text: Kva strenguttrykk som helst som skal omformast.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' Returnerer "las vegas"

    Print UCase(sVar) ' Returnerer "LAS VEGAS"

End Sub