String-funksjonen

Lagar ein streng som inneheld eitt oppgjeve teikn, eller det første teiknet av strengen som skal sendast til funksjonen.

Syntaks:

String (n As Long, {uttrykk As Integer | teikn As String})

Returverdi:

Streng

Parametrar:

n: Numerisk uttrykk som inneheld talet på teikn som skal returnerast til strengen. Det høgste tillatne talet er 65535.

Uttrykk: Numerisk uttrykk som inneheld ASCII-koden for teiknet.

Teikn: Eitkvart enkelt teikn som vert brukt for å byggja returstrengen, eller einkvar streng der berre det første teiknet vert brukt.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub