Gjenta innhaldet

Desse funksjonane gjentar innhaldet av ein streng.

Space-funksjonen

Returnerer ein streng som inneheld ei bestemt mengde mellomrom.

String-funksjonen

Lagar ein streng som inneheld eitt oppgjeve teikn, eller det første teiknet av strengen som skal sendast til funksjonen.