ChrW-funksjonen [VBA]

Returnerer Unicodeteiknet som høyrer til den oppgjevne teiknkoden.

Åtvaringsikon

Denne funksjonen eller konstanten er slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

ChrW(Exoression As Integer)

Returverdi:

Streng

Parameterar:

Expression: Numeriske variablar som representerer ein gyldig 16-bits Unicodeverdi (0-65535). Ein tom streng returnerer feilkoden 5. Ein verdi utføre området [0,65535] returnerer feilkoden 6.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

Eksempel:

Sub ExampleChrW

 ' Dette eksempelet set den greske bokstaven Alfa og Omega inn i ein streng.

 MsgBox "Frå "+ ChrW(913)+" til " + ChrW(937)

 ' Utskrifta kjem fram i dialogvindauget som «Frå Α til Ω»

End Sub