CByte-funksjonen

Konverterer ein streng eller eit taluttrykk til typen Byte.

Syntaks:

Cbyte( expression )

Returverdi:

Byte

Parametrar:

Uttrykk: Eit strenguttrykk eller eit numerisk uttrykk.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall