Chr-funksjonen

Returnerer teiknet som høyrer til den oppgjevne teiknkoden.

Syntaks:

Chr(Uttrykk As Integer)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Uttrykk: Ein talvariabel som inneheld ein gyldig 8 bit ASCII-verdi (0 - 255) eller ein 16 bit Unicode-verdi.

Bruk Chr$-funksjonen forå senda spesielle kontrollsekvensar til ein skrivar eller anna utstyr for utdata. Du kan også bruka det for å setja inn sitatteikn i eit strenguttrykk.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleChr

    ' Dette vil setja inn sitatteikn (ASCII-verdi 34) i ein streng.

    MsgBox "Ein "+ Chr$(34)+"kort" + Chr$(34)+" tur."

    ' Utskrifta kjem fram i dialogvindauget som «Ein "kort" tur.»

End Sub

ASC