Konvertering av ASCII/ANSI i strengar

Desse funksjonane konverterer strenger til og frå ASCII- og ANSI-kode.

Asc-funksjonen

Returnerer ASCII-verdien (American Standard Code for Information Interchange) for det første teiknet i eit strenguttrykk.

Chr-funksjonen

Returnerer teiknet som høyrer til den oppgjevne teiknkoden.

Str-funksjonen

Konverterer numeriske uttrykk til strenguttrykk.

Val-funksjonen

Konverterer ein streng til eit numerisk uttrykk.

CByte-funksjonen

Konverterer ein streng eller eit taluttrykk til typen Byte.