Strengar

Desse funksjonane og uttrykka kontrollerer og returnerer strenger.

Du kan bruka strenger for å redigera tekst i LibreOffice Basic-program.

Konvertering av ASCII/ANSI i strengar

Desse funksjonane konverterer strenger til og frå ASCII- og ANSI-kode.

Gjenta innhaldet

Desse funksjonane gjentar innhaldet av ein streng.

Redigera strenginnhald

Den følgjande funksjonen redigerar, formaterer og justerer innhaldet i strenger. Bruk &-operatoren for å slå saman strenger.

Redigera strenglengder

Desse funksjonane bestemmer strenglengder og samanliknar strenger.