Samanlikningsoperatorar

Samanlikningsoperatorane samanliknar to uttrykk. Resultatet vert returnert som eit logisk uttrykk som viser om samanlikninga er sann (-1) eller usann (0).

Syntaks:

Resultat = Uttrykk1 { = | < | > | <= | >= } Uttrykk2

Parametrar:

Resutat: Logisk uttrykk som viser resultatet av samanlikninga (sann eller usann)

Uttrykk1, Uttrykk2: Numeriske verdiar eller strenger som du vil samanlikne.

Samanlikningsoperatorar

= : Lik med

< : Mindre enn

> : Større enn

<= : Mindre enn eller lik

>= : Større enn eller lik

<> : Ulik

Eksempel:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

Dim sRoot As String ' Rotkatalogen for inn- og utdata for fila

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub