Samanlikningsoperatorar

Dei tilgjengeleg samanlikningsoperatorane er omtalte her.

Samanlikningsoperatorar

Samanlikningsoperatorane samanliknar to uttrykk. Resultatet vert returnert som eit logisk uttrykk som viser om samanlikninga er sann (-1) eller usann (0).