EqualUnoObjects-funksjonen

Returnerer SANN viss dei to spesifiserte UNO-objekta er av same UNO obkjektførekomst.

Syntaks:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Returverdi:

Bool

Eksempel:

' Kopi av objekt -> same førekomst

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Kopi av structs som verdi -> ny førekomst

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )