Set-uttrykket

Set ein objektreferanse til ein variabel eller ein eigenskap.

Syntaks:

Set ObjectVar = Objekt

Parametrar:

ObjectVar: ein variabel eller ein eigenskap som treng ein objektreferanse.

Objekt: Objektet som variabelen eller eigenskapen refererer til.

Nothing - Legg Nothing-objektet til ein variabel for å fjerna tidlegare tilordningar.

Eksempel:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub