Public-uttrykket

Dimensjonerer ein variabel på modulnivå, det vil seia utanfor ein subrutine eller ein funksjon, slik at variabelen kan brukast i alle biblioteka og modulane.

Syntaks:

Public VarNamn[(start TO slutt)] [As VarType][, VarNamn2[(start TO slutt)] [As VarType][,...]]

Eksempel:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub