Option VBASupport-uttrykket

Gjer at LibreOffice Basic vil støtte nokre VBA-uttrykk, funksjonar og objekt.

Merknadsikon

Støtta for VBA er ikkje fullstendig, men dekker ein stor del av det vanlege bruksmønsteret.


Syntaks:

Option VBASupport {1|0}

Parameterar:

Åtvaringsikon

Dette uttrykket må setjast inn før den køyrbare programkoden i ein modul.


1: Slå på VBA-støtte i LibreOffice

0: Slå av VBA-støtte

Eksempel:

Option VBASupport 1

Sub ExampleVBA

Dim sVar As Single

 sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")

Print sVar

End Sub