Option Explicit-uttrykket

Bestemmer at alle variablane i programkoden må definerast før du brukar dei med Dim-uttrykket.

Syntaks:

Option Explicit

Parametrar:

Åtvaringsikon

Dette uttrykket må setjast inn før den køyrbare programkoden i ein modul.


Eksempel:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 To 10 ' Dette resukterer i ein køyretidsfeil

        Rem

    Next i%

End Sub