Option Base-uttrykket

Set den nedre grensa for tabellar til 0 eller 1.

Syntaks:

Option Base { 0 | 1}

Parametrar:

Åtvaringsikon

Dette uttrykket må setjast inn før den køyrbare programkoden i ein modul.


Eksempel:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub