Let-uttrykket

Tilordnar ein verdi til ein variabel.

Syntaks:

[Let] VarName=uttrykk

Parametrar:

VarName: Variabel som skal gjevast ein verdi. Verdien og variabelen må vera kompatible.

Merknadsikon

Som i dei fleste BASIC-variantane er nøkkelordet Let valfritt.


Eksempel:

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) ' returnerer 9

End Sub