LBound-funksjonen

Returnerer nedre grense for ein tabell (array)

Syntaks:

LBound (TabellNamn [, Dimensjon])

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

TabellNamn: Namnet på tabellen som du ønskjer å finne øvre (Ubound) eller nedre (Lbound) grenseverdien for.

[Dimensjon]: Heiltal som viser for kva dimensjon den øvre (Ubound) eller den nedre (Lbound) grensa skal returnerast. Dersom det ikkje er oppgjeve nokon verdi her, vert den første dimensjonen vist.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

9 Indeks utføre definert område

Eksempel:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) ' Returnerer 10

  Print UBound(sVar()) ' returnerer 20

  Print LBound(sVar(),2) ' returnerer 5

  Print UBound(sVar(),2) ' Returnerer 70

End Sub