IsNumeric-funksjonen

Testar om eit uttrykk er eit tal. Viss uttrykket er eit tal, vil funksjonen returnera True, elles False.

Syntaks:

IsNumeric (Var)

Returverdi:

Bool

Parametrar:

Var: Eitkvart uttrykk som skal testast.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(vVar) ' Returnerer False

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) ' Returnerer True

End Sub