DefLng-uttrykket

Set standard variabeltype ifølgje eit bokstavområde viss det ikkje er

Syntaks:

Defxxx Teiknområde1[, Teiknområde2[,…]]

Parametrar:

Teiknområde: Bokstavar som bestemmer variabelområdet som du vil setja standarddatatypen for.

xxx: Nøkkelord som definerer standardvariabeltypen:

Nøkkelord: Standardvariabeltype

DefLng: Long

Eksempel:

' Prefiksdefinisjon for variabeltypar:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefLng

    lCount = 123456789 ' lCount er ein implisitt heiltalsvariabel av typen Long

End Sub