DefErr-uttrykket

Viss det ikkje er spesifisert eit typedeklarasjonsteikn eller nøkkelord, vil DefErr-uttrykket setja standard datatype i høve til eit bokstavområde.

Syntaks:

Defxxx Teiknområde1[, Teiknområde2[,…]]

Parametrar:

Teiknområde: Bokstavar som bestemmer variabelområdet som du vil setja standarddatatypen for.

xxx: Nøkkelord som definerer standardvariabeltypen:

Nøkkelord: Standardvariabeltype

DefErr: Feil

Eksempel:

' Prefiksdefinisjon for variabeltypar:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefErr e

Sub ExampleDefErr

    eErr = Feil REM eErr er ein implisitt feilvariabel

End Sub