CInt-funksjonen

Omformar eit tal- eller strenguttrykk til heiltal (Integer).

Syntaks:

CInt (Uttrykk)

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Uttrykk: Eit streng- eller taluttrykk som skal konverterast. Viss Uttrykk går ut over verdiområdet -32 768 og 32 767, vil LibreOffice Basic melda overflytfeil. For å konveretere eit strenguttrykk må talet skrivast som normal tekst («123,5») der talformatet som er sett i operativsystemet vert brukt.

Denne funksjonen vil alltid avrunda desimaldelen til næraste heiltal.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub