CDbl-funksjonen

Omformar eit tal- eller strenguttrykk til type Double.

Syntaks

CDbl (Uttrykk)

Returverdi

Double

Parametrar:

Uttrykk Eit streng- eller taluttrykk som skal konverterast. For å konveretere eit strenguttrykk må talet skrivast som normal tekst («123,5») der talformatet som er sett i operativsystemet vert brukt.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub