CVErr-funksjonen

Omformar eit streng- eller taluttrykk til eit variant-uttrykk av typen «Error».

Syntaks:

CVErr(Uttrykk)

Returverdi:

Variant.

Parameter:

Uttrykk: Eit streng- eller taluttrykk som skal konverterast.