With-uttrykket

Set eit objekt som standardobjekt. Viss det ikkje er oppgjeve eit anna objektnamn, vil alle eigenskapane og metodane referere til standardobjektet fram til END WITH er nådd.

Syntaks:

With Object

 Statement block

End With

Parametrar:

Bruk WITH og END WITH viss du har fleire eigenskapar og metodar for eit enkelt objekt.