Sub-uttrykket

Definerer ein subrutine (underrutine)

Syntaks

Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]

uttrykksblokk

End Sub

Parametrar:

Namn: Namnet på subrutinen.

VarNamn: Parameter som skal sendast til subrutinen.

Type: Nøkkelord som definer type

Eksempel:

Sub Example

    ' nokre uttrykk

End Sub