Stop-uttrykket

Stoppar utføringa av eit BASIC-program.

Syntaks:

Stop

Eksempel:

Sub ExampleStop

Dim iVar As Single

    iVar = 36

    Stop

    MsgBox Sqr(iVar)

End Sub