Function-uttrykket

Definerer ein subrutine som kan nyttast som eit uttrykk for å bestemma return-typen.

Syntaks

sjå Parametrar

Parametrar:

Syntaks

Function Namn[(VarNamn1 [As Type][, VarNamn2 [As Type][,...]]]) [As Type]

uttrykksblokk

[Exit Function]

uttrykksblokk

End-funksjonen

Parameter

Namn: Namnet på subrutiinen som inneheld verdien som er returnert av funksjonen.

VarNamn: Parameter som skal sendast til subrutinen.

Type: Nøkkelord for type-deklarering.

Eksempel:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 To 10 ' Fyll tabellen med testdata

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Linsearch søkjer ei TextArray:sList() etter eit TextEntry:

' Returverdien er indeksen for oppføringa eller 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sItem funne

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function