End-uttrykket

Avsluttar ein prosedyre eller ei blokk.

Syntaks:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Parametrar:

Bruk End-uttrykket slik:

Uttrykk

End: Er ikkje nødvendig, men kan skrivast inn kvar som helst i ein prosedyre for å avslutta utføringa av programmet.

End Function: Avsluttar eit funksjonsuttrykk.

End If: Markerer slutten av ei If…Then…Else-blokk.

End Select: Markerer slutten av ei Select Case-blokk.

End Sub: Slutter eit Sub-uttrykk.

Eksempel:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Tal frå 1 til 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Tal frå 6 til 8"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "Større enn 8"

    Case Else

      Print "Utføre området 1 til 10"

  End Select

End Sub