Hopp

Desse uttrykka utfører hopp.

GoSub...Return-uttrykket

Kallar opp ein namngjeven subrutine frå ein subrutine eller ein funksjon. Uttrykket som kjem etter merkelappen med namnet på subrutinen vert utført fram til neste RETURN-uttrykk. Deretter held programmet fram med å utføra uttrykka som kjem etter GoSub-uttrykket.

GoTo-uttrykket

Held fram programutføringa inne i ein subrutine eller funksjon ved prosedyrelinja indikert med ein etikett.

On...GoSub Statement; On...GoTo uttrykk

Går til éi av fleire spesifiserte programlinjer, avhengig av verdien av eit taluttrykk.