Loops

Desse uttrykka vil utføre løkkene.

Do...Loop-uttrykket

Gjentar uttrykka mellom «DO» og «Loop» så lenge vilkåret er SANN eller til vilkåret vert SANN.

For...Next-uttrykket

Gjentar uttrykket mellom FOR … NEXT-blokka eit bestemt tal gongar.

While...Wend-uttrykket

Når eit program kjem til eit WHILE-uttrykk, vert vilkåret testa. Viss vilkåret ikkje er oppfylt (False), vil programmet gå til uttrykket som kjem etter WEND. Er vilkåret oppfylt (True), vert sløyfa utført til programmet når WEND. Deretter går programmet tilbake til WHILE-uttrykket. Er vilkåret frameis oppfylt (True), vert sløyfa utført igjen.