IIf-uttrykket

Returnerer eitt av to moglege funksjonsresultat bestemt av den logiske verdien uttrykket gjev ut.

Syntaks:

IIf (Uttrykk, UttrykkSann, UttrykkUsann)

Parametrar:

Uttrykk: Uttrykket som skal evaluerast. Viss uttrykket gjev ut True, vil funksjonen returnera resultatet av UttrykkSann, elles resultatet av UttrykkUsann.

UttrykkSann, UttrykkUsann: Kva uttrykk som helst. Det eine av desse vert returnert, avhengig av resultatet av den logiske evalueringa.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall