Heiltal

Denne funksjonen rundar av verdiar til heiltal.

Fix-funksjonen

Returnerer heiltalsverdien av eit tal ved å fjerna desimaldelen av talet.

Int-funksjonen

Returnerer heiltalsdelen av eit tal.