Mod-operatoren

Returnerer resten av ein divisjon som eit heiltal.

Syntaks:

Resultat = uttrykk1 MOD uttrykk2

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Resultat: Eit numerisk uttrykk som inneheld resultatet av MOD-operasjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Kva numerisk uttrykk som helst som du vil dividere.

Eksempel:

Sub ExampleMod

  Print 10 MOD 2.5 ' returnerer 0

  Print 10 / 2.5 ' returnerer 4

  Print 10 MOD 5 ' returnerer 0

  Print 10 / 5 ' returnerer 2

  Print 5 MOD 10 ' returnerer 5

  Print 5 / 10 ' returnerer 0.5

End Sub