«^»-operatoren

Opphøger eit tal til ein potens.

Syntaks:

Resultat = Uttrykk ^ Eksponent

Parametrar:

Resultat: Eit numerisk uttrykk som inneheld talet opphøgd i ein potens.

Uttrykk: Numerisk verdi som skal opphøgast i ein potens.

Eksponent: Verdien av potensen som du vil opphøga uttrykket til.

Eksempel:

Sub Example

    Print ( 12.345 ^ 23 )

    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Opphøgar ved å laga ein logaritme

End Sub