«/»-operatoren

Dividerer to verdiar.

Syntaks:

Resultat = uttrykk1 / uttrykk2

Parametrar:

Resultat: Eit numerisk uttrykk som inneheld resultatet av divisjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Kva numerisk uttrykk som helst som du vil dividere.

Eksempel:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub