«-»-operatoren

Subtraherer to verdiar.

Syntaks:

Resultat = uttrykk1 - uttrykk2

Parametrar:

Resultat: Eit numerisk uttrykk som inneheld resultatet av subraksjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Kva numeriske uttrykk som helst som du vil subtrahere.

Eksempel:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub