Matematiske operatorar

Desse matematiske operatorane er brukte i LibreOffice Basic.

Dette kapitlet inneheld ei kort oversikt over alle dei aritmetiske operatorane som du kan få bruk for i eit program.

«-»-operatoren

Subtraherer to verdiar.

«*»-operatoren

Multipliserer to verdiar

«+»-operatoren

Legg saman eller kombinerar to uttrykk.

«/»-operatoren

Dividerer to verdiar.

«^»-operatoren

Opphøger eit tal til ein potens.

Mod-operatoren

Returnerer resten av ein divisjon som eit heiltal.