XOR-operatoren

Utfører ein anten-eller-kombinasjon av to uttrykk.

Syntaks:

Resultat = uttrykk1 ANTEN.ELLER uttrykk2

Parametrar:

Restultat: Ein nummerisk variabel som inneheld resultatet av kombinasjonen.

Uttrykk1, uttrykk2: Dei nummeriske uttrykka, som du vil kombinere.

Ein logisk eksluksiv-eller samansetjing av to logiske uttrykk vil returnere SANN berre dersom dei to uttrykka er ulike.

I ei bitvis eksklusiv-eller vert ein bit sett til 1 dersom den tilsvarande biten er 0 i det eine uttrykket og 1 i det andre.

Eksempel:

Sub ExampleXOR

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returnerer 0

  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returnerer -1

  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returnerer -1

  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returnerer 0

  vOut = vB XOR vA ' returnerer 2

End Sub