Basic-konstantar

Konstantar brukte i Basic-program

Boolske konstantar

Namn

Type

Verdi

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Eksempel:

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

Matematiske konstantar

Namn

Type

Verdi

Pi

Double

3.14159265358979


Eksempel:

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

Objektkonstantar

Namn

Type

Bruk

Empty

Variant

Verdien Empty indikerer at variabelen ikkje er initialisert.

Null

null

Indikerer at variabelen ikkje inneheld data.

Nothing

Object

Tilordna Nothing-objektet til ein variabel for å fjerna tidlegare tilordningar.


Eksempel:

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

Ekstra VBA-konstantar

Desse konstantane er tilgjengelege når støtte for VBA er slått på

Åtvaringsikon

Denne funksjonen eller konstanten er slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Namngjeven konstant

Heksadesimal (desimal) verdi

Skildring

vbCr

\x0D (13)

CR - vognretur

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - vognretur og ny linje

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - ny side

vbLf

\x0A (10)

LF - ny linje

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for 32-bit Windows

\x0A (10) for andre 64-bit systems

LF eller CRLF

vbNullString

""

Nullstreng

vbTab

\x09 (9)

HT - vassrett tabulering

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - loddrett tabulering