Time-uttrykket

Denne funksjonen returnerer den gjeldande systemtida i formatet "HH:MM:SS"

Syntaks:

Time

Parametrar:

Text: Ein tekststreng som set det nye klokkeslettet i formatet "HH:MM:SS".

Eksempel:

Sub ExampleTime

    MsgBox Time,0,"Klokka er"

End Sub