Date-uttrykket

Returnerer den gjeldande datoen og det gjeldande klokkeslettet for systemet. Datoformatet er avhengig av systeminnstillingane.

Syntaks:

Date ; Date = Tekst As String

Parametrar:

Tekst: Er berre nødvendig for å tilbakestilla systemdatoen. I tilfelle, må strenguttrykket samsvara med datoformatet definert i dei lokale innstillingane.

Eksempel:

Sub ExampleDate

    MsgBox "Datoen er " & Date

End Sub