Dato og klokkeslett frå systemet

Desse funksjonane og uttrykka set eller returnerer dato og klokkeslett for systemet.

Date-uttrykket

Returnerer den gjeldande datoen og det gjeldande klokkeslettet for systemet. Datoformatet er avhengig av systeminnstillingane.

Now-funksjonen

Returnerer dato og klokkeslett akkurat nå frå datamaskinen som ein Date-verdi.

Time-uttrykket

Denne funksjonen returnerer den gjeldande systemtida i formatet "HH:MM:SS"

Timer-funksjonen

Returnerer ein verdi som viser talet på sekund sidan midnatt.