CDateToUnoDateTime-funksjonen

Returnerer klokkeslettdelen av datoen som ein UNO com.sun.star.util.DateTime struktur.

Syntaks:

CDateToUnoDateTime(aDato)

Returverdi:

com.sun.star.util.DateTime

Parametrar:

aDato: Datoen som skal omformast

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleCDateToUnoDateTime

    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))

End Sub