Name-uttrykket

Gje ei eksisterande fil eller mappe nytt namn.

Syntaks:

NAME GmlNamn AS STRING AS NyttNamn AS STRING

Parametrar:

GmlNamn, NyttNamn: Eit strenguttrykk som inneheld stien og filnamet. Du ka også bruka URL-notasjon.

Eksempel:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    MsgBox "Fila finst frå før"

End If

End

End Sub