MkDir-uttrykket

Oppretter ein ny katalog på eit lagringsmedium.

Syntaks:

MkDir Tekst As String

Parametrar:

Tekst: Eit strenguttrykk med namnet og stien for katalogen som skal opprettast. Du kan også bruka URL-notasjon.

Viss stien ikkje er bestemt, vert mappa oppretta i den gjeldande katalogen.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

76 Fann ikkje stien

Eksempel:

Sub ExampleFileIO

' Eksempel på funksjonar i filorganiseringa

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 As String ="Test"

Const sFile2 As String = "Copied.tmp"

Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  IF DIR(sSubDir1,16)="" THEN ' Finst mappa?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Opprett mappe"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Gjeldande mappe"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Tid for opprettinga"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Fillengd"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Filattributt"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Gje nytt namn i den same mappa

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Slett alle attributta

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nye filattributt"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Konverterer ein systemsti i URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' kolon i DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function