Kill-uttrykket

Sletter ei fil frå eit lagringsmedium.

Syntaks:

Kill Fil As String

Parametrar:

Fil: Eit strenguttrykk som inneheld ein utvetydig filspesifikasjon. Du kan også brua URL-notasjon.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

76 Fann ikkje stien

Eksempel:

Sub ExampleKill

    Kill "C:\datafil.dat" ' Fila må vera oppretta på førehand

End Sub