FileCopy-uttrykket

Kopierer ei fil

Syntaks:

FileCopy TekstFrå As String, TekstTil As String

Parametrar:

TekstFrå: Eit strenguttrykk som inneheld namnet på fila som skal kopierast. Uttrykket kan innehalda ein valfri sti og valfri informasjon om lagringsmediumet. Du kan om ønskjeleg skriva inn stien som URL-notasjon.

TekstTil: Eit strenguttrykk som inneheld kvar kjeldefila skal kopierast til. Uttrykket kan innehalda lagringsmediumet, stien og filnamnet, eller stien i URL-notasjon.

Merknadsikon

FileCopy-utytrykket kan berre kopiere filer som ikkje er opna.


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

76 Fann ikkje stien

Eksempel:

Sub ExampleFileCopy

    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"

End Sub