ChDir-uttrykket

Endrar gjeldande mappe eller lagringsmedium.

Åtvaringsikon

Dette uttrykket fungerer for tida ikkje som dokumentert. Sjå her for meir informasjon (på engelsk) om feilen.


Syntaks:

ChDir Tekst As String

Parametrar:

Tekst Eit strenguttrykk som gjev katalogstien eller lagringsmediet.

Merknadsikon

Viss du berre vil endra gjeldande lagringsmedium, skriv inn bokstaven for mediet etterfølgd av kolon. (T. d. C:).


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

76 Fann ikkje stien

Eksempel:

Sub ExampleChDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub