fargefunksjonar

Denne bolken handlar om køyretidsfunksjonar som vert brukte for å definera fargar.

Blue-fuksjonen

Returnerer den blå komponenten av den aktuelle fargekoden.

Green-funksjonen

Returnerer den grøne komponenten av den aktuelle fargekoden.

Red-funksjonen

Returnerer den raude komponenten av den gjevne fargekoden.

QBColor-funksjonen

Returnerer RGB-fargekoden som svarar til ein fargeverdi brukt i eldre MSDOS-baserte programmeringssystem.

RGB-funksjonen

Returnerer ein fargeverdi som heiltal av typen Long sett saman av raude, grøne og blå komponentar